Prezentacja ZPFP w trakcie spotkania z dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
Czwartek 9 września 2010r.
W dniu 14 września 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko w trakcie trwania narady dyrektora generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana z dyrektorami regionalnych dyrekcji LP odbyło się spotkanie z Grzegorzem Szkutnikiem, który reprezentował z ramienia Zarządu Głównego, Związek Polskich Fotografów Przyrody. W trakcie spotkania przedstawiona została historia ZPFP, program proponowanej współpracy ZPFP z Lasami Państwowymi oraz prezentacje diaporam zbiorowych ZPFP "Nasze Fascynacje" oraz diaporamy "Historia bocianiego gniazda" Rafała Sieka.