Nowi członkowie Okręgu
Poniedziałek 1 marca 2010r.
Z dniem 1 marca 2010 roku po zapoznaniu się z pracami i po odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Okręgu zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP nowych kolegów: Piotra Ciska z Rymanowa, Macieja Szpiecha z Rymanowa, Marcina Lenarta z Adamówki oraz Leszka Adamskiego z Lublina. Tym samym Okręg nasz liczy obecnie 48 członków.