Walny Zjazd Członków Okręgu
Sobota 8 maja 2010r.
8 maja 2010 r. odbył się Walny Zjazd Członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP. Podczas Zjazdu wybrano Zarząd Okręgu na kadencję 2010-2013, Komisję Rewizyjną oraz dziewięciu delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPFP w Izabelinie. Skład osobowy przedstawia się następująco:

Zarząd Okręgu:
prezes - Wiesław Lipiec
sekretarz - Grzegorz Szkutnik
skarbnik - Dariusz Kwiatkowski
pozostali członkowie Zarządu:
Paweł Kołodziejczyk
Marek Piotrowski
Michał Skałba

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Wacław Padowski
członkowie: Rafał Foryś, Mirosław Teterycz

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów ZPFP:
Dariusz Kwiatkowski
Grzegorz Szkutnik
Marek Nasiadka
Paweł Kołodziejczyk
Michał Skałba
Jolanta Dziubińska
Tomasz Dziubiński
Paweł Marczakowski
Jarosław Zięba
Delegatem z urzędu jest także prezes Okręgu - Wiesław Lipiec.