Rezygnacja z członkostwa w ZPFP
Poniedziałek 14 czerwca 2010r.
Informujemy, że na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w Związku Polskich Fotografów Przyrody kolega Adam Krzykwa. Adam był członkiem ZPFP od 1998 roku, początkowo należał do Okręgu Lubelskiego, od 2004 roku związany był z Okręgiem Roztoczańsko-Podkarpackim. W latach 2004-2007 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu. Brał czynny udział w życiu Okręgu, uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach a jego prace obecne były na wystawach i publikacjach przygotowywanych przy udziale OR-P.

Okręg nasz liczy obecnie 47 członków.

 
 Adam Krzykwa (od lewej) wspólnie z Wiesławem Lipcem - plener ZPFP OR-P
 w Bieszczadach