Nowi członkowie Okręgu
Czwartek 9 września 2010r.
Z dniem 18 września 2010 r. po zapoznaniu się z pracami i po odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Okręgu zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP nowych kolegów: Roberta Bijasa ze Zwierzyńca, Remigiusza Gmyza z Zamościa, Waldemara Siatkę ze Skokówki k/Zamościa, Bogusława Świątka z Dębicy oraz Sławomira Weremczuka z Kraśnika.Tym samym Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki liczy obecnie 52 członków.