Rezygnacja z członkostwa w ZPFP
Środa 16 września 2015r.
Informujemy, że na własną prośbę z dniem 10.09.2015 roku z członkostwa w ZPFP zrezygnował kolega Maciej Szpiech z Rymanowa.

Okręg nasz liczy obecnie 45 członków.