„Ujście Wisły” – wystawa fotografii
Poniedziałek 18 stycznia 2010r.
Od 08 do 29 stycznia 2010 r. w Gdańskim Archipelagu Kultury "Wyspa Skarbów", przy ul. Turystycznej 3 w Gdańsku-Sobieszewie eksponowana jest wystawa pt. "Ujście Wisły". Wśród autorów ilustrujących wystawę zdjęć jest członek naszego Okręgu Rafał Siek, pozostali autorzy prac to: Kacper Kowalski, Mateusz Matysiak i Sławomir Witek.

Zdjęcia i inne eksponowane podczas wystawy obrazy ilustrują historię i teraźniejszość ujścia Wisły. Można zobaczyć jak powstawał "Przekop" Wisły i Wisła Śmiała, kontemplować unikalne walory przyrody ujścia, w tym podziwiać występujące tam ptaki, jak również uzmysłowić sobie zagrożenia dla tego unikalnego miejsca w Europie, jakie niesie ze sobą przemysłowa działalność człowieka. Ujście Wisły to niewątpliwie jeden z najbardziej atrakcyjnych i niezwykłych odcinków naszego wybrzeża. Tutaj znajdują się dwa rezerwaty przyrody, tutaj także zlokalizowano dwie stacje badawcze (Stacja Biologiczna UG oraz Stacja Ornitologiczna PAN).