Alicja Przybyszowska

(rocznik 75) fotografią zajmuje się od początku lat 90 ubiegłego wieku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP w Luksemburgu.
Zajmuje się fotografią pejzażową, reportażem. fotografią uliczną i podróżniczą. Pracuje w technice cyfrowej.
Swoje prace często poddaje konfrontacjom na konkursach fotograficznych w Polsce jaki i na całym świecie, zdobywając prestiżowe nagrody.
Prace jej były publikowane w czasopismach branżowych jak: „Foto Kurier” czy w prestiżowym niemieckim magazynie poświęconemu fotografii czarnobiałej „Black Magazin 07 mai-juni 2017”, oraz wielu katalogach pokonkursowych. Ponadto fotografie jej trafiły do kolekcji prywatnych oraz jako artystyczne dziedzictwo FIAP.