Archiwum fotograficzne
Posiadamy bogate i szerokie tematycznie archiwum profesjonalnej fotografii przyrody, pejzażu, architektury i ludzi Polski Południowo-Wschodniej. Zapraszamy do współpracy poważne wydawnictwa i czasopisma przyrodnicze, a także firmy i instytucje zainteresowane promocją piękna tej części naszego kraju.
Wystawy
Jesteśmy w stanie przygotować dowolną tematycznie wystawę prezentującą piękno pejzażu, różnorodność świata roślin i zwierząt (wybranej krainy z obszaru Polski Południowo-Wschodniej lub przekrojową). Aktualnie posiadamy następujące gotowe do prezentacji (bez oprawy) wystawy zbiorowe członków Okręgu:

SYMFONIA NATURY
Jest to wystawa członków Okręgu, których prace zostały nagrodzone w konkursie na Fotografa Roku w edycjach okręgowych i ogólnopolskich oraz w konkursie IWFP. Na wystawę składają się prace ukazujące nastrojowe pejzaże, ulotne zjawiska przyrodnicze, ale także rośliny i zwierzęta, a szczególnie ptaki - często w niezwykłych sytuacjach. Istotną część tej ekspozycji stanowi piękna makrofotografia przyrodnicza.

Autorzy prac: Robert Bijas, Bartosz Dubiel, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Marcin Lenart, Mariusz Obszarny, Marian Pawęzka, Rafał Siek, Michał Skałba, Grzegorz Szkutnik, Inka Wieczeńska i Leszek Wygachiewicz.

Prezentacje:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (03.2016)
 

MAGIA NASZEJ PRZYRODY
Jest to wystawa ukazująca piękno pejzażu, ulotne zjawiska przyrodnicze, a także rośliny i zwierzęta oraz przyrodę w makrofotografii. Na wystawę składa się 60 prac w formacie 30x45 cm 37 autorów.

Autorzy prac: Leszek Adamski, Robert Bijas, Krzysztof Celuch, Maja Celuch, Piotr Cisek, Bartosz Dubiel, Jolanta Dziubińska, Tomasz Dziubiński, Rafał Foryś, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Paweł Kołodziejczyk, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Marcin Lenart, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Ryszard Michno, Marek Nasiadka, Mariusz Obszarny, Tomasz Olszewski, Wacław Padowski, Marian Pawęzka, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Waldemar Siatka, Rafał Siek, Michał Skałba, Michał Solak, Grzegorz Szkutnik, Maciej Szpiech, Bogusław Świątek, Mirosław Teterycz, Anna Węglarz, Inka Wieczeńska, Leszek Wygachiewicz i Jarosław Zięba.

Prezentacje:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (02-03.2015)


ROZTOCZAŃSKO-PODKARPACKIE WIZJE NATURY

Wystawa fotograficzna członków Okręgu przygotowana specjalnie z okazji IX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2013. Na wystawę składa się 40 prac w formacie 30x45 cm 35 autorów, z których każdy chciał zaprezentować swoją indywidualną wizję natury.

Autorzy prac: Leszek Adamski, Robert Bijas, Krzysztof Celuch, Maja Celuch, Piotr Cisek, Bartosz Dubiel, Jolanta Dziubińska, Tomasz Dziubiński, Rafał Foryś, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Marcin Lenart, Wiesław Lipiec, Jerzy Maśkiewicz, Ryszard Michno, Marek Nasiadka, Mariusz Obszarny, Tomasz Olszewski, Wacław Padowski, Marian Pawęzka, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Waldemar Siatka, Rafał Siek, Michał Skałba, Michał Solak, Grzegorz Szkutnik, Maciej Szpiech, Bogusław Świątek, Anna Weglarz, Inka Wieczeńska, Leszek Wygachiewicz i Jarosław Zięba.

Prezentacje:
- Wizje Natury 2013 - Centrum Edukacji Kaminoskiego Parku Narodowego w Izabelinie (11-12.2013)


TAJEMNICE LEŚNYCH OSTĘPÓW
Wystawa o tematyce przyrodniczej ukazująca piękno leśnego krajobrazu i bogactwo świata roślin i zwierząt lasów Polski Południowo-Wschodniej. Tworzy ją 60 prac w formacie 30x45 cm, autorstwa 23 członków Okręgu.

Autorzy prac: Robert Bijas, Rafał Foryś, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Wiesław Lipiec, Marcin Lenart, Paweł Marczakowski, Ryszard Michno, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, Wacław Padowski, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Rafał Siek, Michał Skałba, Bogusław Świątek, Grzegorz Szkutnik, Inka Wieczeńska, Leszek Wygachiewicz, Jarosław Zięba.

Prezentacje:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (05-06.2012)


ARTUR TABOR. WSPOMNIENIE
Wystawa poświęcona naszemu tragicznie zmarłemu koledze. Fotografie przedstawiają Artura okiem przyjaciół. Tworzy ją 40 prac w formacie 30x45 cm.

Prezentacje:
- Młodzieżowy Dom Kultury nr. 2 w Lublinie (06-08.2011)
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu (11-12.2010)


OBLICZA NATURY
 
Wystawa o tematyce przyrodniczej ukazująca piękno i bogactwo zjawisk zachodzących w przyrodzie Polski Południowo-Wschodniej.  Składa się z 80 prac w formacie 30x45 cm autorstwa 28 członków Okręgu.

Autorzy prac: Robert Bijas, Krzysztof Celuch, Rafał Foryś, Remigiusz Gmyz, Janusz Iwaszek, Paweł Kołodziejczyk, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Ryszard Michno, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, Wacław Padowski, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Rafał Siek, Michał Skałba, Grzegorz Szkutnik, Bogusław Świątek, Mirosław Teterycz, Sławomir Weremczuk, Anna Węglarz, Ryszard Węglarz, Leszek Wygachiewicz i Jarosław Zięba.

Prezentacje:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (01-03.2012)
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu (11-12.2010)


PRZYRODA ROZTOCZA 
Wystawa przedstawia piękno i bogactwo przyrody Roztocza, krainy z którą nasz Okręg jest najbardziej związany. Składa się z 71 prac w formacie 30x45 cm autorstwa 20 członków Okręgu.

Autorzy prac: Janusz Iwaszek, Paweł Kołodziejczyk, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Ryszard Michno, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, Wacław Padowski, Mariusz Pawelec, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Rafał Siek, Michał Skałba, Grzegorz Szkutnik, Anna Węglarz, Piotr Wierzbowski i Leszek Wygachiewicz.

Prezentacje:
- Kutnowski Dom Kultury w Kutnie (04-05.2010)
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu (02-04.2009)


MISTERIA NATURY
Wystawa jest kolejną próbą pokazania niepowtarzalnych walorów naszego regionu, ukazuje niezwykłe momenty z życia zwierząt ale i urodę i klimat pejzażu. Składa się ze 100 prac w formacie 30x45 cm autorstwa 22 członków Okręgu.

Autorzy prac: Krzysztof Celuch, Tomasz Dziubiński, Janusz Iwaszek, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Ryszard Michno, Tomasz Młynarczyk, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Rafał Siek, Michał Skałba, Grzegorz Szkutnik i Anna Węglarz.

Prezentacje:
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim (10. 2011-01.2012)
- Młodzieżowy Dom Kultury nr. 2 w Lublinie (04-05.2009)
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu (09-11.2008)
- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (08.2008)


MAGIA KRESOWEJ PRZYRODY
Wystawa ukazuje piękno przyrody Polski Południowo-Wschodniej (od Beskidu Niskiego aż po Podlaski Przełom Bugu). Składa się z 65 prac w formacie 30x45 cm autorstwa 24 członków Okręgu.

Autorzy prac: Janusz Iwaszek, Paweł Kołodziejczyk, Marek Kucharczyk, Dariusz Kwiatkowski, Wiesław Lipiec, Paweł Marczakowski, Ryszard Michno, Marek Nasiadka, Tomasz Olszewski, Wacław Padowski, Marek Piotrowski, Łukasz Roga, Rafał Siek, Grzegorz Szkutnik, Mirosław Teterycz, Anna Węglarz i Ryszard Węglarz.

Prezentacje:
- Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku (10.2008)
- Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach (06-08.2008)
- Galeria Przedmiotu w Jarosławiu (02-03.2008)
- Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym (10.2007-02.2008)
- Biłgorajskie Centrum Kultury w Biłgoraju (08-09.2007)
- Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu (04-06.2007)


Organizator wystawy zobowiązany jest do transportu w obie strony powiększeń lub zwrotu kosztów transportu, opieki nad wystawą i jej zwrot w stanie nie uszkodzonym, udostępnienia jej dla publiczności, poinformowania lokalnych mediów, zorganizowanie wernisażu oraz druk folderu lub katalogu wystawy.