Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny - konkurs fotograficzny
Wtorek 5 października 2010r.
W dniu 5 października br. jury w składzie: Grzegorz Leśniewski (OM ZPFP), Łukasz Łukasik (prezez ZPFP), Grzegorz Szkutnik (OR-P ZPFP), Jacek Szarek (TVP o/Rzeszów), Tomasz Winnicki (dyrektor BdPN) oraz Cezary Ćwikowski (BdPN) rozstrzygnęło konkurs fotograficzny zorganizowany przez Bieszczadzki Park Narodowy pn. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny. Nad konkursem patronat artystyczny objął Związek Polskich Fotografów Przyrody. Wyniki konkursu oraz galeria nagrodzonych prac zostaną ogłoszone na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

www.bdpn.pl