Konkurs „Nasze Roztocze” rozstrzygnięty
Piątek 13 lipca 2007r.
Znane są już wyniki konkursu pt. „Nasze Roztocze”, którego współorganizatorem był Okręg Roztoczańsko – Podkarpacki ZPFP. W konkursie tym dwie z trzech głównych nagród zdobyli nasi koledzy: Janusz Iwaszek (I nagroda) i Marek Nasiadka (III nagroda). Gratulujemy.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. „NASZE ROZTOCZE”, zrealizowanego w ramach projektu „Roztocze, które łączy” - cykl imprez promujących dziedzictwo kulturowe regionu Roztocza.

Celem konkursu było ukazanie w fotografii piękna pejzażu, bogactwa świata roślinnego i zwierzęcego oraz urody zabytków regionu Roztocza. Konkurs miał formułę otwartą.

W konkursie wzięło udział 9 fotografików z Polski i Ukrainy. Łącznie do konkursu zgłoszonych zostało 25 prac. W dniu 20.12.2006 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło się posiedzenie Jury w składzie:

1. Przewodniczący Jury:
Wiesław Lipiec – Prezes Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP
2. Sekretarz Jury:
Władysław Bondyra – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
3. Członek Jury:
Robert Kuźniarz – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Lublinie

Jury wysoko oceniło zaangażowanie autorów w przygotowanie materiału fotograficznego na konkurs oraz podkreśliło wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac. Z uznaniem został też przyjęty udział autorów zagranicznych.

Do oceny prac konkursowych przyjęto następujące kryteria:
• Merytoryczna zgodność z tematyką konkursu.
• Poprawność techniczna wykonanych prac.
• Walory artystyczne fotografii.

W świetle przytoczonej wyżej oceny Jury zakwalifikowało do konkursu wszystkie zgłoszone prace i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda - za zestaw prac:
„Jeleń”, „Szumy” i „Zielona Woda” – Janusz Iwaszek (Jarosław)
II nagroda - za pracę „Preludium Jesieni” – Tadeusz Mierzwa (Zamość)
III nagroda - za pracę „Geometria Krajobrazu” – Marek Nasiadka (Kraśnik)

Wyróżnienie - za prace: „Za Górą” i „Po Burzy” – Bartosz Dybowski (Zamość) Wyróżnienie - za prace: „Poranna Elegia” i „Wieczorna Elegia” – Yuriy Kriwokulskij (Żółkiew) Wyróżnienie - za pracę „Szumiący Kamyk” – Marcin Błędowski (Lublin)

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący Jury - Wiesław Lipiec 2. Sekretarz Jury - Władysław Bondyra 3. Członek Jury - Robert Kuźniarz

Konkurs jest organizowany w ramach projektu p.n.: „Roztocze, które łączy” – cykl imprez promujących dziedzictwo kulturowe regionu Roztocza, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA /TACIS CBC oraz budżetu państwa.
Janusz Iwaszek Szumy
Janusz Iwaszek Zielona woda
Janusz Iwaszek Jeleń
Marek Nasiadka Geometria krajobrazu
Tadeusz Mierzwa Preludium jesieni