Rafał Siek Fotografem Roku Okręgu
Piątek 13 lipca 2007r.
16 marca 2007 r. jury w składzie: Stanisław Orłowski (ZPAF, prezes ZTF), Wiesław Lipiec (ZPFP, prezes OR-P), Marek Piotrowski (ZPFP, ZTF) rozstrzygnęło konkurs na Fotografa Roku 2006 Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego ZPFP i przyznało w poszczególnych kategoriach następujące nagrody:

Krajobraz
I miejsce – Bogdan Brydak:
„Pochmurny poranek”, „Wiosenne mgły” (2 szt.)
II miejsce – Marek Nasiadka:
„Lodowiec” III miejsce – Tomasz Olszewski:
„O świcie”

Ptaki
I miejsce – Rafał Siek: „Rybitwy białoczelne”
II miejsce – Paweł Marczakowski: „xxx”
III miejsce – Rafał Siek: „Żołna”
wyróżnienie: Anna Mazurek: „Wyspa kormoranów”

Ssaki
wyróżnienie – Rafał Siek: „Jeż”

Inne zwierzęta
I miejsce – Janusz Iwaszek: „Ważka”
II miejsce – Paweł Marczakowski: „Szablak”
III miejsce – Janusz Iwaszek: „Pluskwiaki”

Rośliny, grzyby, porosty
II miejsce – Tomasz Olszewski: „Grzybek”
III miejsce – Bogdan Brydak: „Rosiczka”
wyróżnienie- Grzegorz Szkutnik: „Borówka bagienna”

Inne spojrzenie
I miejsce – Bogdan Brydak: „Refleks”
II miejsce – Janusz Iwaszek: „Okroplona”
III miejsce – Paweł Marczakowski: „Eksplozja”
wyróżnienie – Łukasz Olszewski: „Słoneczniki”
wyróżnienie – Tomasz Olszewski: „O poranku”
wyróżnienie – Anna Węglarz: „Struktury”

Świat w naszych rękach
III miejsce – Dariusz Kwiatkowski: „Kremacja”
wyróżnienie – Ryszard Węglarz: „A drzewa...”

Zestawy
I miejsce – Dariusz Kwiatkowski: „Mikrokosmos” (4 szt.)
II miejsce – Ryszard Michno: „Pszczoły” (3 szt.)
III miejsce – Dariusz Kwiatkowski: „Rozszczepienie” (3 szt.)
wyróżnienie – Dariusz Kwiatkowski: „Słoneczne podpisy” (3 szt.)

Nagrodę Główną i tytuł Fotografa Roku 2006 Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego ZPFP otrzymał Rafał Siek za fotografię: „Rybitwy białoczelne”.
I miejsce – Bogdan Brydak: Pochmurny poranek
I miejsce – Bogdan Brydak: Wiosenne mgły
II miejsce – Marek Nasiadka: Lodowiec
III miejsce – Tomasz Olszewski: O świcie
I miejsce w kategorii Ptaki oraz Nagroda Główna i tytuł Fotografa Roku 2006 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP – Rafał Siek: Rybitwy białoczelne
II miejsce – Paweł Marczakowski: xxx
III miejsce – Rafał Siek: Żołna
wyróżnienie: Anna Mazurek: Wyspa kormoranów
wyróżnienie – Rafał Siek: Jeż
I miejsce – Janusz Iwaszek: Ważka
II miejsce – Paweł Marczakowski: Szablak
III miejsce – Janusz Iwaszek: Pluskwiaki
II miejsce – Tomasz Olszewski: Grzybek
III miejsce – Bogdan Brydak: Rosiczka
wyróżnienie- Grzegorz Szkutnik: Borówka bagienna
I miejsce – Bogdan Brydak: Refleks
II miejsce – Janusz Iwaszek: Okroplona
III miejsce – Paweł Marczakowski: Eksplozja
wyróżnienie – Łukasz Olszewski: Słoneczniki
wyróżnienie – Tomasz Olszewski: O poranku
wyróżnienie – Anna Węglarz: Struktury
III miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Kremacja
wyróżnienie – Ryszard Węglarz: A drzewa...
I miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Mikrokosmos
I miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Mikrokosmos
I miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Mikrokosmos
I miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Mikrokosmos
II miejsce – Ryszard Michno: Pszczoły
II miejsce – Ryszard Michno: Pszczoły
II miejsce – Ryszard Michno: Pszczoły
III miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Rozszczepienie
III miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Rozszczepienie
III miejsce – Dariusz Kwiatkowski: Rozszczepienie
wyróżnienie – Dariusz Kwiatkowski: Słoneczne podpisy
wyróżnienie – Dariusz Kwiatkowski: Słoneczne podpisy
wyróżnienie – Dariusz Kwiatkowski: Słoneczne podpisy