„Nad dolnym Sanem. Przyroda, krajobraz, tradycje.” – wystawa plenerowa Adama Krzykwy
Środa 16 grudnia 2009r.
Wystawa nosząca tytuł: „Nad dolnym Sanem. Przyroda, krajobraz, tradycje” jest okazją do odbycia wędrówki po dolinie Sanu, podczas której można odkryć wiele zakątków przyrodniczych, unikatowych zabytków oraz zetknąć się z fenomenami kulturowymi regionu.

Na wielkoformatowych fotografiach obok nadsańskich pejzaży, przedstawione zostało  bogactwo tutejszych lasów, będących pozostałością rozległej niegdyś Puszczy Sandomierskiej, oraz piękno Sanu, malowniczej rzeki stanowiącej przez wieki ważną drogę transportu wodnego i mającej duży wpływ na sposoby gospodarowania tutejszych mieszkańców. O wyjątkowości tego regiony przekonywać będą także fotografię ukazujące zabytki architektury, sztuki sakralnej oraz wciąż kultywowane tradycje.

Ekspozycja prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe regionu dolnosańskiego, widziane oczami Adama Krzykwy wystawiona została na placu przed kinem Ballada (ul. Staszica 14) w Stalowej Woli. Wystawę oglądać można codziennie w terminie od grudnia 2009 do marca 2010, także po zmroku dzięki specjalnie przygotowanemu oświetleniu.