Fotografie Artura Tabora na plenerowej wystawie "Zwierzpospolita Polska".
Poniedziałek 5 lipca 2010r.
Od 29 czerwca do 1 sierpnia na terenie Parku Oliwskiego w Gdańsku prezentowana będzie wystawa fotograficzna pt. "Zwierzpospolita Polska". Jest to największa plenerowa ekspozycja wielkoformatowych fotografii prezentujących dziką przyrodę Polski. Jej organizatorem jest Fundacja Dzika Polska, zaś autorem większości z nich nasz kolega Artur Tabor.

Wystawa "Zwierzpospolita Polska" składa się z 50 fotografii powiększonych do imponujących rozmiarów 100x150 cm. Zdecydowana większość zdjęć prezentuje przedstawicieli polskiej fauny, wśród nich wilka, niedźwiedzia, żubra czy też jeża, którego portret na tle zachodzącego słońca stał się symbolem wystawy. Każde ze zdjęć opatrzone jest merytorycznym opisem w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo fotografiom towarzyszy 10 plansz informacyjno-edukacyjnych, z których dowiedzieć się można w jaki sposób chroniona jest przyroda w Polsce oraz co jej zagraża.
Honorowy patronat nad wystawą objęli Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski.