Fotografie Grzegorza Szkutnika na wystawie - 20 lat Poleskiego Parku Narodowego.
Czwartek 15 lipca 2010r.
Wystawa fotograficzna "20 lat Poleskiego Parku Narodowego" jest zbiorem 55 zdjęć w formacie 30x40 cm, stanowiących podsumowanie 20 lat istnienia Poleskiego Parku Narodowego. Celem wystawy jest pokazanie jak Park zmieniał się na przełomie tych 20 lat, przypomnienie ważnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Parku oraz pracowników i ludzi którzy mieli czynny wkład w jego rozwój. Co ważne swoimi spostrzeżeniami uwiecznionymi na zdjęciach dzielą się nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim jego sympatycy, mieszkańcy otuliny i okolic, turyści, uczniowie, nauczyciele oraz Ci którym bliskie są te tereny. Z nadesłanych prac wyłoniono najlepsze, a spośród autorów, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę komisja składająca się z pracowników Parku wyłoniła 7 osób których prace zostały wyróżnione w tym 3 fotografie naszego kolegi Grzegorza Szkutnika.

Ekspozycję tworzą zdjęcia podzielone na 7 kategorii tematycznych: przyroda Parku (krajobrazy i siedliska, rzadkie rośliny, rzadkie zwierzęta); działania ochronne (ochrona żółwia błotnego, restytucja cietrzewia, czynna ochrona torfowisk i łąk); edukacja; badania naukowe w Parku; turystyka w Parku; pracownicy Parku; ważne wydarzenia w Parku.

Wystawa zachęca do czynnego udziału w życiu Parku, ukazuje bogactwo i piękno tych terenów oraz sposoby w jaki są chronione. Prezentowana jest od początku lipca do końca grudnia br. w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym.

Strona Poleskiego Parku Narodowego.